Slutredovisade projekt

Här redovisas projekt som slutförts sedan 2000. För projekt som beviljats anslag från och med 2007 ska dessutom ingå en populärvetenskaplig beskrivning. Projekt genomförda innan 2007 saknar populärbeskrivning.

Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Kan högläggning ersätta dikesrensning vid plantering av gran på fuktig mark?
Projektledare: Ulf Sikström
Populärbeskrivning
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Instrument för privatskogsägarens målformulering
Projektledare: Erik Wilhelmsson
Populärbeskrivning
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Mobil laserskanning för insamling av träddata
Projektledare: Erik Willén
Populärbeskrivning
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Intensifierad målformulering för enskilda skogsägare
Projektledare: Erik Wilhelmsson
Populärbeskrivning
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Betalningsgrundande eller betalningsstödjande virkesmätning med skördare
Projektledare: Lars Wilhelmsson
Populärbeskrivning
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Tillväxteffekter av dikesrensning – en surveystudie
Projektledare: Ulf Sikström
Populärbeskrivning
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Utvärdering av metoder för mätning av rundved i trave
Projektledare: Maria Nordström
Populärbeskrivning
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Hur påverkar klimatförändringarna granbarkborre och större märgborre?
Projektledare: Niklas Björklund
Populärbeskrivning
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Effekt av behandling med urea och pergamentsvamp mot rotticka hos granstubbar av varierande storlek
Projektledare: Jonas Rönnberg
Populärbeskrivning
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Is the risk of seedling damage by pine weevils in forest regenerations related to forest management in the surrounding landscape?
Projektledare: Helena Bylund
Populärbeskrivning
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Mobilt mätsystem för insamling av träd- och beståndsdata
Projektledare: Andreas Barth
Populärbeskrivning
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Överlevnad av rödlistade mossor och lavar på hyggen och i hänsynsytor
Projektledare: Jörgen Rudolphi
Populärbeskrivning
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Har kvinnliga skogsägare blivit mer aktiva?
Projektledare: Gun Lidestav
Populärbeskrivning
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Skogsägarnas affärsprinciper – Hur väljer skogsägarna sina affärspartners och hur nöjda är de med affärerna
Projektledare: Dianne Staal-Wästerlund
Populärbeskrivning
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Förbättrade skogsbruksplaner med hjälp av data från Lantmäteriets nationella laserskanning
Projektledare: Mats Nilsson
Populärbeskrivning
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Mätning av beståndsdata med ny sensorteknik på gallringsskördare
Projektledare: Johan Sonesson
Populärbeskrivning
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Aktivering av det egna försvaret hos gran och tall genom förbehandling av frön och småplantor
Projektledare: Torkel Berglund
Populärbeskrivning
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Forest management practices considering improved technology for increased use of bio-fuel
Projektledare: Ljusk Ola Eriksson
Populärbeskrivning
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Forskarskolan “Skogens skötsel och hållbara nyttjande”
Projektledare: Urban Bergsten
Populärbeskrivning
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Comparision of Social Returns Provided by Resources in the Swedish Forest Commons versus in NIFPShareholders Privatly Managed Forests
Projektledare: Gun Lidestav
Populärbeskrivning
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Lönsamt uttag av energived i yngre skog för den private skogsägaren
Projektledare: Urban Bergsten
Populärbeskrivning
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Skogsbrukets ekonomi med speciell inriktning mot privatskogsbruk
Projektledare: Peichen Gong
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Uppföljning av långliggande försök avseende virkesproduktion i lappländskt högläge
Projektledare: Bengt Jonsson
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Rotticka på tall – ett undervärderat problem?
Projektledare: Jonas Rönnberg
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Hur kan den ekonomiska föreningen tillgodose olika ägarnyttor på en marknad med virkesöverskott och pressad lönsamhet
Projektledare: Gun Lidestav
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Tillväxteffekter efter skogsgödsling med kväve – validering av befintligt prognosinstrument
Projektledare: Staffan Jacobson
Populärbeskrivning
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Hur påverkas föryngringen av körning på skogsmark
Projektledare: Karin Hjelm
Populärbeskrivning
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Drivkrafter till åtgärder i det privata skogsbruket – Kunskap eller värdebaserade
Projektledare: Louise Erksson
Populärbeskrivning
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Conservation value of low-productive forests
Projektledare: Aino Hämäläinen
Populärbeskrivning
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
“Push&Pull” – en ny metod för skogsbruket att förbättra barkborrebekämpning
Projektledare: Erik Hedenström
Populärbeskrivning
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Privatskogsbruket i Klövsjö och dess framtida möjligheter
Projektledare: Lars Kardell
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Förnyelsemönster för gran som ger valfrihet inför fortsatt beståndsbehandling och framtida lönsamhet
Projektledare: Tomas Lundmark
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Skärmskogsbruk och stabilitet
Projektledare: (Erik Sundström) Per Holgén
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Kvalitetsegenskaper hos planterad och naturligt föryngrad gran på kalhygge och i högskärm
Projektledare: Clas Fries
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Blädning och skärmföryngring i inlandsgranskogen
Projektledare: Björn Hånell
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Skogsbruksmetoder för privatskogsbruket
Projektledare: Lennart Eriksson
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Optimal blandning vid plantering av förädlad tall och contortatall för egenskapsanpassad tidig och sen skörd (OptiTFCMix)
Projektledare: Johan Kroon
Populärbeskrivning