Våra pågående projekt

Här kan du ta del av en mängd pågående forskningsprojekt. Som du ser genomförs ett flertal spännande projekt inom just skoglig vetenskaplig forskning i år.

Vi på Brattåsstiftelsen har till ändamål att verka för och stödja skoglig vetenskaplig forskning genom dessa projekt.

Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Kan skogsskötselåtgärder oavsiktligt vara drivande i utbredningen av törskate?
Projektledare: Henrik Svennerstam
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Snytbaggeskyddets effekter på täckrotsplantor av gran och tall i Norrland
Projektledare: Adam Klingberg
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Nya studier i gamla hjulspår – två fältförsök i Västerbotten
Projektledare: Eva Ring
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Assessing the Triple Bottom Line Returns from Swedish Forest Commons
Projektledare: Gun Lidestav
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Tillväxteffekter efter skogsgödsling med kväve – validering av befintligt prognosinstrument
Projektledare: Staffan Jacobson
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Mobil och flygburen laserskanning kombineras för skogsinventering på enskilda fastigheter
Projektledare: Johan Holmgren
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Kan högläggning ersätta dikesrensning vid plantering av gran på fuktig mark?
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Drivkrafter till åtgärder i det privata skogsbruket – Kunskap eller värdebaserade
Projektledare: Louise Erksson
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Markägare och trävarukunders perspektiv på hållbar utveckling
Projektledare: Magnus Larsson
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Optimal blandning vid plantering av förädlad tall och contortatall för egenskapsanpassad tidig och sen skörd (OptiTFCMix)
Projektledare: Johan Kroon
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Wood fuel harvesting impact on forest ecosystem services
Projektledare: Ylva Melin