Våra pågående projekt

Här kan du ta del av en mängd pågående forskningsprojekt. Som du ser genomförs ett flertal spännande projekt inom just skoglig vetenskaplig forskning i år.

Vi på Brattåsstiftelsen har till ändamål att verka för och stödja skoglig vetenskaplig forskning genom dessa projekt.

Nationell kartläggning av förekomsten av röta i gran.
Nationell kartläggning av förekomsten av röta i gran.
Projektledare: Sökande: Björn Hannrup, Skogforsk, Uppsala. Medsökande: Mattias Berglund, Skogforsk, Ekebo.
Digital screening solutions to empower Scots pine disease resistance breeding.
Digital screening solutions to empower Scots pine disease resistance breeding.
Projektledare: Sökande: Ke Zhang, Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU Uppsala. Medsökande: Johanna Witzell, Linnéuniversitetet. Torgny Persson, Skogforsk, Sävar.
Assessing the impact of site microclimate and productivity conditions on Goodyera repens conservation and restoration in Swedish forests.
Assessing the impact of site microclimate and productivity conditions on Goodyera repens conservation and restoration in Swedish forests.
Projektledare: Faith Jones, Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU Umeå. Medsökande: Jörgen Sjögren, SLU Umeå. Joachim Strengbom, SLU Uppsala.
Drönarbaserade mätningar av tidiga förändringar i skogens hälsa med en hyperspektral kamera i ett förändrat klimat- ett nytt verktyg för klimatsmart skogsbruk.
Projektledare: Prof. Johan Fransson m.fl,
Conservation value of skeleton forests
Projektledare: Prof. Thomas Ranius, SLU
Using the National Forest Inventory tree core archive to understand how Swedish forests are responding to environmental change
Projektledare: Michael J. Gundale
Modelling risk of wind and snow damages to support decision making in forest planning
Projektledare: Inka Bohlin
Stress tolerant trees for future climate
Projektledare: Maling Elfstrand
The response of spruce bark beetle to current and future climate
Projektledare: Ly Lindman
mekanismer efter svår torka.
Granens tillväxtresiliens i relation till försvars mekanismer efter svår torka.
Aggregation of spruce bark beetle in mixed and pure stands
Aggregation of spruce bark beetle in mixed and pure stands.
Projektledare: Maartje J Klapwijk
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Skogsbruk med flera mål: effekter av ekologisk restaurering på insektssamhällen och föryngring i tallskog.
Projektledare: Therese Löfroth
Älgbetets roll i Norrlands multiskadade tallskogar
Älgbetets roll i Norrlands multiskadade tallskogar
Projektledare: Märtha Wallgren
GBB borrmjölsbild
Bark-beetle outbreak dynamics after different
Projektledare: Simon Kärvemo
Kan skogsskötselåtgärder oavsiktligt vara drivande i utbredningen av törskate?
Projektledare: Henrik Svennerstam
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Snytbaggeskyddets effekter på täckrotsplantor av gran och tall i Norrland
Projektledare: Adam Klingberg
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Nya studier i gamla hjulspår – två fältförsök i Västerbotten
Projektledare: Eva Ring
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Assessing the Triple Bottom Line Returns from Swedish Forest Commons
Projektledare: Gun Lidestav
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Mobil och flygburen laserskanning kombineras för skogsinventering på enskilda fastigheter
Projektledare: Johan Holmgren
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Kan högläggning ersätta dikesrensning vid plantering av gran på fuktig mark?
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Markägare och trävarukunders perspektiv på hållbar utveckling
Projektledare: Magnus Larsson
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Wood fuel harvesting impact on forest ecosystem services
Projektledare: Ylva Melin