Våra pågående projekt

Här kan du ta del av en mängd pågående forskningsprojekt. Som du ser genomförs ett flertal spännande projekt inom just skoglig vetenskaplig forskning i år.

Vi på Brattåsstiftelsen har till ändamål att verka för och stödja skoglig vetenskaplig forskning genom dessa projekt.

mekanismer efter svår torka.
Granens tillväxtresiliens i relation till försvars mekanismer efter svår torka.
Aggregation of spruce bark beetle in mixed and pure stands
Aggregation of spruce bark beetle in mixed and pure stands.
Projektledare: Maartje J Klapwijk
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Skogsbruk med flera mål: effekter av ekologisk restaurering på insektssamhällen och föryngring i tallskog.
Projektledare: Therese Löfroth
Älgbetets roll i Norrlands multiskadade tallskogar
Älgbetets roll i Norrlands multiskadade tallskogar
Projektledare: Märtha Wallgren
GBB borrmjölsbild
Bark-beetle outbreak dynamics after different
Projektledare: Simon Kärvemo
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Kan skogsskötselåtgärder oavsiktligt vara drivande i utbredningen av törskate?
Projektledare: Henrik Svennerstam
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Snytbaggeskyddets effekter på täckrotsplantor av gran och tall i Norrland
Projektledare: Adam Klingberg
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Nya studier i gamla hjulspår – två fältförsök i Västerbotten
Projektledare: Eva Ring
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Assessing the Triple Bottom Line Returns from Swedish Forest Commons
Projektledare: Gun Lidestav
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Mobil och flygburen laserskanning kombineras för skogsinventering på enskilda fastigheter
Projektledare: Johan Holmgren
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Kan högläggning ersätta dikesrensning vid plantering av gran på fuktig mark?
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Markägare och trävarukunders perspektiv på hållbar utveckling
Projektledare: Magnus Larsson
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Wood fuel harvesting impact on forest ecosystem services
Projektledare: Ylva Melin