Brattåsstiftelsen och dess inriktning

Brattåsstiftelsen har ambitionen att vara en aktiv aktör inom det område stiftelsen täcker. Detta innebär bl.a. att stiftelsen vissa år kan stödja för stiftelsen särskilt utpekade intressanta forskningsområden. När så är fallet annonseras det på stiftelsens hemsida.

Samverkan med forskare

Rollen som aktiv aktör försöker stiftelsen också uppnå genom träffar med de forskare som erhållit medel från stiftelsen t.ex. i mitten av projektets löptid och/eller i projektets slutfas. Detta kan ske vid besök på forskningsinstitutioner, sammanträden eller exkursioner.

Stöd till informationsaktiviteter

Stiftelsen är också övertygad om värdet av en aktiv information till avnämarna, främst organisationer och myndigheter som arbetar med information och rådgivning till det enskilda skogsbruket. Vad som avses är t.ex. populärvetenskapliga artiklar, seminarier, exkursioner och riktade kurser.

Stiftelsen är som finansiär beredd att till forskare och forskargrupper, som arbetar med projekt som stöds av stiftelsen, tillskjuta särskilda medel för att nämnda aktiviteter ska kunna genomföras.