Brattåstiftelsen och dess ändamål

Brattåsstiftelsen har till ändamål att verka för och stödja skoglig vetenskaplig forskning, i första hand i frågor som är angelägna för det enskilda skogsbruket och övrigt skogsbruk utanför det egentliga storskogsbruket.

Analyser och skogsekonomi

Med preferens för skogs- och företagsekonomiska aspekter däribland analyser av differenser mellan syd och nord och mellan olika boniteter och lägen.

Genom donationen från Margit Melander (Se sidan Bildande) kan även miljöinriktad skogsforskning stödjas.