Brattåsstiftelsens styrelse

Stiftelsen leds av en styrelse på fem personer som utses av länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Brattåsstiftelsens styrelse skall inom sig inrymma representanter för forskning och praktiskt skogsbruk.

Ordföranden skall vara en lagfaren person, i första hand president eller lagman i hovrätten för nedre Norrland eller i kammarrätten, Sundsvall.

Vi finns i Sundsvall

Brattåsstiftelsens styrelse har sitt säte i Sundsvall, dit också den löpande förvaltningen är förlagd.

Nuvarande styrelse:

Ordförande

F.d. kammarrättslagman Christer Sjödin, Sundsvall

Styrelseledamöter

Förvaltare Jerker Bylander, Norra Skog

Professor emeritus Per-Ove Bäckström, Umeå

Jägarmästare Erik Normark

Jägmästare Karin Östberg, Skogsstyrelsen

Årsredovisningar

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008