Brattåsstiftelsens styrelse

Brattåsstiftelsen styrelse fr. Vä. Karin Östberg, Jerker Bylander, Erik Normark, Christer Sjödin, Tommy Mörling.
Vår styrelse, från vänster: Karin Östberg, Jerker Bylander, Erik Normark, Christer Sjödin, Tommy Mörling.

Stiftelsen leds av en styrelse på fem personer som utses av länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Brattåsstiftelsens styrelse skall inom sig inrymma representanter för forskning och praktiskt skogsbruk.

Ordföranden skall vara en lagfaren person, i första hand president eller lagman i hovrätten för nedre Norrland eller i kammarrätten, Sundsvall.

Vi finns i Sundsvall

Brattåsstiftelsens styrelse har sitt säte i Sundsvall, dit också den löpande förvaltningen är förlagd.

Nuvarande styrelse:

Ordförande

F.d. kammarrättslagman Christer Sjödin, Sundsvall

Styrelseledamöter

Förvaltare Jerker Bylander, Norra Skog

Tommy Mörling, Skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen.

Jägmästare Erik Normark

Jägmästare Karin Östberg, Skogsstyrelsen

Årsredovisningar

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008