Brattåsstiftelsen – för skogsvetenskaplig forskning

Gran, Medelpads landskapsblomma

Stiftelsen har till ändamål att verka för, och stödja skogsvetenskaplig forskning.

I första hand i frågor som är angelägna för det enskilda skogsbruket och övrigt skogsbruk utanför det egentliga storskogsbruket, med preferens för skogs- och företagsekonomiska aspekter däribland analyser av differenser mellan syd och nord och mellan olika boniteter och lägen.

Genom en tilläggsdonation kan även miljöinriktad skogsforskning stödjas.

Aktuellt

Titta på filmer från Forskning från framtidens skogsbruk

Nu kan du titta på filmer från “Forskning för framtidens skogsbruk”

Brattåsstiftelsens inriktning, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning

Slutredovisade projekt

Brattåsstiftelsens slutredovisade projekt.

Våra pågående projekt

Digital screening solutions to empower Scots pine disease resistance breeding.
Digital screening solutions to empower Scots pine disease resistance breeding.
Projektledare: Sökande: Ke Zhang, Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU Uppsala. Medsökande: Johanna Witzell, Linnéuniversitetet. Torgny Persson, Skogforsk, Sävar.
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Skogsbruk med flera mål: effekter av ekologisk restaurering på insektssamhällen och föryngring i tallskog.
Projektledare: Therese Löfroth
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Snytbaggeskyddets effekter på täckrotsplantor av gran och tall i Norrland
Projektledare: Adam Klingberg

Ansök

Stiftelsen mottar normalt forskningsansökningar en gång årligen. Sista dag för ansökan är 30 september. Anslag kan beviljas till projekt med upp till fyra års löptid.

Läs mer om hur du ansöker