Brattåsstiftelsen – för skogsvetenskaplig forskning

Gran, Medelpads landskapsblomma

Stiftelsen har till ändamål att verka för, och stödja skogsvetenskaplig forskning.

I första hand i frågor som är angelägna för det enskilda skogsbruket och övrigt skogsbruk utanför det egentliga storskogsbruket, med preferens för skogs- och företagsekonomiska aspekter däribland analyser av differenser mellan syd och nord och mellan olika boniteter och lägen.

Genom en tilläggsdonation kan även miljöinriktad skogsforskning stödjas.

Aktuellt

Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning

Snart dags att ansöka!

Du vet väl om att det snart är dags att ansöka?

Framflyttat – Örnkoll – Ny skogsforskning för södra Sverige

Södras Forskningsstiftelse och Brattåsstiftelsen bjuder in till ett kostnadsfritt skogsseminarium.
Brattåsstiftelsens inriktning, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning

Slutredovisade projekt 2019

Brattåsstiftelsens slutredovisade projekt under 2019.

Våra pågående projekt

Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Drivkrafter till åtgärder i det privata skogsbruket – Kunskap eller värdebaserade
Projektledare: Louise Erksson
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Assessing the Triple Bottom Line Returns from Swedish Forest Commons
Projektledare: Gun Lidestav
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Kan högläggning ersätta dikesrensning vid plantering av gran på fuktig mark?

Ansök

Stiftelsen mottar normalt forskningsansökningar en gång årligen. Sista dag för ansökan är 1 oktober. Anslag kan beviljas till projekt med upp till fyra års löptid.

Läs mer om hur du ansöker