Gran
Medelpads landskapsblomma

Ansökningsdags

Brattåsstiftelsen vill påminna om att det snart är dags att komma in med ansökningar. Ansökan skall vara inne senast 1 oktober!
(mer information under fliken ansökningar).

Stiftelsen anser att forskning om skogsskador (insekts-, viltbetes-, svamp- och klimatskador) är angeläget och bör öka. 

Örnkoll

Örnkoll på skog och virke

Norrskogs Forskningsstiftelse och Brattåsstiftelsen bjöd den 2 april in till ett kostnadsfritt seminarium kring några av de aktuella forskningsprojekt som man finansierar som kan öka skogens och virkets framtida värde. Nedan går det att ta del av presentationerna från det välbesökta seminariet.


Presentationer från Örnkoll

Beståndsinventering

Mobilt mätsystem för insamling av träd- och beståndsdata - Erik Willén, Skogsforsk

Ladda ner presentationen

Skogsinventering med Smartphone - Krister Tham, Katam Technologies AB

Ladda ner presentationen

Fjärrmetod för beståndsindelning och uppskattning baserad på digitala flygbilder och flygburen laserscanning - Kenneth Olofsson, SLU

Ladda ner presentationen

Virke och virkesdata

Utbytesprognoser på stocknivå - Johan Möller, Skogsforsk

Ladda ner presentationen

Att förutsäga virkets inre egenskaper med "Big Data" - Maria Nordström, Skogsforsk

Ladda ner presentationen

Utvecklingen av korslimmat trä och trähus - Karin Sandberg, RISE-träprodukter och träbyggnad

Ladda ner presentationen

Nya möjligheter

Skördardata för bättre ståndortsanpassning - Johan Möller och Erik Willén, Skogsforsk

Ladda ner presentationen

Framtidsspaning - Charlotte Bengtsson, VD Skogsforsk

Ladda ner presentationen


 

Brattåsstiftelsen delar ut 1,5 miljoner kronor till två projekt

Vid sitt sista möte för år 2018 anslog stiftelsen medel till två nya projekt.

Johan Holmgren, SLU fick 1 325 000 kronor för att genomföra ett tvåårigt projekt med titeln "Mobil och flygburen laserskanning kombineras för skogsinventering på enskilda fastigheter".

Det andra projektet, även det tvåårigt, gick till Staffan Jacobson, Skogforsk.  Det har titeln "Tillväxteffekter efter skogsgödsling med kväve - validering av befintligt prognosinstrument" och beviljades 178 000kronor.

Två projekt avslutades under andra halvåret 2018

Populärbeskrivningar av projekten återfinns på särskild sida och länkar nedan. 

Lars Sängstuvalls och Ljusk Ola Erikssons projekt  "Forest management practices considering improved technology for increased use of bio-fuel". Klicka här.

Lars Wilhelmssons projekt "Betalningsgrundande eller betalningsstödjande virkesmätning med skördare". Klicka här.

 

  

Stiftelsen har till ändamål att verka för och stödja skoglig vetenskaplig forskning, i första hand i frågor som är angelägna för det enskilda skogsbruket och övrigt skogsbruk utanför det egentliga storskogsbruket, med preferens för skogs- och företagsekonomiska aspekter däribland analyser av differenser mellan syd och nord och mellan olika boniteter och lägen. Genom en tilläggsdonation kan även miljöinriktad skogsforskning stödjas.