Brattåsstiftelsen – för skogsvetenskaplig forskning

Gran, Medelpads landskapsblomma

Stiftelsen har till ändamål att verka för, och stödja skogsvetenskaplig forskning.

I första hand i frågor som är angelägna för det enskilda skogsbruket och övrigt skogsbruk utanför det egentliga storskogsbruket, med preferens för skogs- och företagsekonomiska aspekter däribland analyser av differenser mellan syd och nord och mellan olika boniteter och lägen.

Genom en tilläggsdonation kan även miljöinriktad skogsforskning stödjas.

Aktuellt

Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning

Dags att ansöka!

Du vet väl om att det snart är dags att ansöka? Sista ansökningsdag är 30 september.
Forskningsprojekt kring drönare har fått anslag

Beviljade forskningsprojekt 2022

Forskningsprojekt för vilka anslag reserverats under 2022.
Örnkoll seminarie

Örnkoll 2022 – Videos

Örnkoll 2022 - Tack till er som deltog. Här finns videos från seminariet.

Våra pågående projekt

Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Snytbaggeskyddets effekter på täckrotsplantor av gran och tall i Norrland
Projektledare: Adam Klingberg
Bild på skog, Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning
Nya studier i gamla hjulspår – två fältförsök i Västerbotten
Projektledare: Eva Ring
mekanismer efter svår torka.
Granens tillväxtresiliens i relation till försvars mekanismer efter svår torka.

Ansök

Stiftelsen mottar normalt forskningsansökningar en gång årligen. Sista dag för ansökan är 30 september. Anslag kan beviljas till projekt med upp till fyra års löptid.

Läs mer om hur du ansöker