Slutredovisade projektHär hittar du en slutredovisade forskningsprojekt från 2019.

Populärbeskrivningar av projekten återfinns på sidan “Slutredovisade projekt”.

“Conservation value of low-productive forests” – projektledare Aino Hämäläinen.

“Hur påverkas föryngringen av körning på skogsmark?” – projektledare Karin Hjelm.

“Intensifierad målformulering för enskilda skogsägare” – projektledare Erik Wilhelmsson.

“Mobil laserskanning för insamling av träddata” – projektledare Erik Willén.

“Push & Pull – en ny metod för skogsbruket att förbättra barkborrebekämpning” – projektledare Erik Hendenström.