Örnkoll på skog, virke och aktuella forskningsprojekt

Norrskogs Forskningsstiftelse och Brattåsstiftelsen bjöd den 2 april 2019 in till ett seminarium om några av de aktuella forskningsprojekt som kan öka skogens och virkets framtida värde.

Nedan går det att ta del av presentationerna från det välbesökta seminariet.

Brattåsstiftelsen, skogsvetenskaplig forskning, skogsförvaltning

Presentationer på aktuella forskningsprojekt från Örnkoll

Beståndsinventering

Mobilt mätsystem för insamling av träd- och beståndsdata – Erik Willén, Skogsforsk
Ladda ned PDF ikon

Skogsinventering med Smartphone – Krister Tham, Katam Technologies AB
Ladda ned PDF ikon

Fjärrmetod för beståndsindelning och uppskattning baserad på digitala flygbilder och flygburen laserscanning – Kenneth Olofsson, SLU
Ladda ned PDF ikon

Virke och virkesdata

Utbytesprognoser på stocknivå – Johan Möller, Skogsforsk
Ladda ned PDF ikon

Att förutsäga virkets inre egenskaper med “Big Data” – Maria Nordström, Skogsforsk

Ladda ned PDF ikon

Utvecklingen av korslimmat trä och trähus – Karin Sandberg, RISE-träprodukter och träbyggnad
Ladda ned PDF ikon

Nya möjligheter

Skördardata för bättre ståndortsanpassning – Johan Möller och Erik Willén, Skogsforsk

Ladda ned PDF ikon

Framtidsspaning – Charlotte Bengtsson, VD Skogsforsk
Ladda ned PDF ikon