Två avslutade projekt från 2018 har fått populärbeskrivningar

Populärbeskrivningar av projekten återfinns på sidan “Slutredovisade projekt” och länkar nedan.

Lars Sängstuvalls och Ljusk Ola Erikssons projekt “Forest management practices considering improved technology for increased use of bio-fuel”. Klicka här.

Lars Wilhelmssons projekt “Betalningsgrundande eller betalningsstödjande virkesmätning med skördare”. Klicka här.