Gran
Medelpads landskapsblomma

 

Brattåsstiftelsen satsar på två nya projekt

Vid Brattåssiftelsens decembermöte 2016 beslutades att ge anslag till två projekt på tillsammans 1 miljon kronor. Projektet "Tillväxteffekter efter upprepade helträdsuttag i gallringsskog" är treårigt och leds av Staffan Jacobsson på Skogforsk. Det tilldelades 134 000 kronor.

Projektet "Conservation value in low-productive forests" är också treårigt och leds av Aino Hämäläinen på SLU. Anslaget för detta var 866 000 kronor.

  

Stiftelsen har till ändamål att verka för och stödja skoglig vetenskaplig forskning, i första hand i frågor som är angelägna för det enskilda skogsbruket och övrigt skogsbruk utanför det egentliga storskogsbruket, med preferens för skogs- och företagsekonomiska aspekter däribland analyser av differenser mellan syd och nord och mellan olika boniteter och lägen. Genom en tilläggsdonation kan även miljöinriktad skogsforskning stödjas.