Gran
Medelpads landskapsblomma

 

Brattåsstiftelsen finansierar tre nya projekt

Vid sitt sista möte för 2015 beslutade Brattåsstiftelsen att satsa på tre nya forskningsprojekt:

  1. "Wood fuel harvesting impacts on forest ecosystem sevices" med Ylva Melin, SLU som projektledare. Projektet är tvåårigt och det tilldelades 1,1 MSEK.
  2. "Mobil laserskanning för insamling av träddata" med Erik Willén, Skogforsk som projektledare. Det är treårigt och anslaget blev 1,8 MSEK.
  3. "Push&Pull - en ny metod för skogsbruket att förbättra barkborrebekämpningen" med Christian Schiebe, Mittuniversitet som projektledare. Det är tvåårigt och tilldelades 0,8 MSEK.

 

  

Stiftelsen har till ändamål att verka för och stödja skoglig vetenskaplig forskning, i första hand i frågor som är angelägna för det enskilda skogsbruket och övrigt skogsbruk utanför det egentliga storskogsbruket, med preferens för skogs- och företagsekonomiska aspekter däribland analyser av differenser mellan syd och nord och mellan olika boniteter och lägen. Genom en tilläggsdonation kan även miljöinriktad skogsforskning stödjas.