Brattåsstiftelsen delar ut 1,5 miljoner i projektbidrag

Vid sitt sista möte för år 2018 anslog stiftelsen projektbidrag till två nya projekt.

Johan Holmgren, SLU fick 1 325 000 kronor för att genomföra ett tvåårigt projekt med titeln “Mobil och flygburen laserskanning kombineras för skogsinventering på enskilda fastigheter”.

Det andra projektet, även det tvåårigt, gick till Staffan Jacobson, Skogforsk.  Det har titeln “Tillväxteffekter efter skogsgödsling med kväve – validering av befintligt prognosinstrument” och beviljades 178 000 kronor.