Styrelse

Stiftelsen leds av en styrelse på fem personer som utses av länsstyrelsen i Västernorrlands län. Styrelsen skall inom sig inrymma representanter för forskning och praktiskt skogsbruk. Ordföranden skall vara en lagfaren person, i första hand president eller lagman i hovrätten för nedre Norrland eller i kammarrätten, Sundsvall.

Stiftelsens styrelse har sitt säte i Sundsvall, dit också den löpande förvaltningen är förlagd.

Nuvarande styrelse:

Ordförande

F.d. kammarrättslagman Christer Sjödin, Sundsvall

Styrelseledamöter

Förvaltare Jerker Bylander, Skogsägarna Norrskog

Professor emeritus Per-Ove Bäckström, Umeå

Skogsskötselspecialist Erik Normark, Skogsstyrelsen

Jägmästare Karin Östberg, Skogsstyrelsen

Brattåsstiftelsens styrelse
Från vänster till höger i övre raden: Erik Normark (Skogsskötselspecialist), Jerker Bylander (Skogsförvaltare), Christen Sjödin (f.d. kammarrättslagman, Ordförande), Karin Östberg (Jägmästare)
Nedre raden från vänster: Per-Ove Bäckström (professor emeritus), Margareta Westin (Administratör)