Pågående projekt

 

Projekt-nr Sökande Projekttitel
F11:04 Erik Wilhelmsson Intensifierad målformulering för enskilda skogsägare
F14:17 Johan Kroon Optimal blandning vid plantering av förädlad tall och contortatall för egenskapsanpassad tidig och sen skörd (OptiTFCMix)
F15:03 Ylva Melin Wood fuel harvesting impact on forest ecosystem services
F15:04 Erik Willén Mobil laserskanning för insamling av träddata
F15:06 Erik Hedenström "Push&Pull" - en ny metod för skogsbruket att förbättra barkborrebekämpning
F16:12 Aino Hämäläinen Conservation value of low-productive forests
F17:02 Magnus Larsson
Markägare och trävarukunders perspektiv på hållbar utveckling
F17:03 Louise Erksson Drivkrafter till åtgärder i det privata skogsbruket - Kunskap eller värdebaserade
F17:05 Karin Hjelm Hur påverkas föryngringen av körning på skogsmark
F17:14 Ulf Sikström Kan högläggning ersätta dikesrensning vid plantering av gran på fuktig mark?
F18:03 Johan Holmgren Mobil och flygburen laserskanning kombineras för skogsinventering på enskilda fastigheter
F18:04 Staffan Jacobson Tillväxteffekter efter skogsgödsling med kväve - validering av befintligt prognosinstrument