Projekt

Vid 2018 års ansökningstillfälle inkom 5 ansökningar på tillsammans 4,2 MSEK. Tilldelningen blev 1,5 MSEK. Följande projekt fick anslag:

Sökande

Projekttitel

Tilldelat SEK

Löptid

Johan Holmgren, SLU
Mobil och flygburen laserskanning kombineras för skogsinventering på enskilda fastigheter 1 325 000 kronor
2år
Staffan Jacobson, Skogforsk Tillväxteffekter efter skogsgödsling med kväve - validering av befintligt prognosinstrument" och beviljades
178 000kronor. 1 år