Bildande

Stiftelsen bildades 1983 av makarna Jan och Astrid Velander. Grundkapitalet bestod av flera skogsfastigheter i Stöde-området i Medelpad. Namnet Brattås kommer från en av dessa fastigheter. År 1994 fick stiftelsen som gåva från Margit Melander ytterligare skogsfastigheter, även de belägna i mellersta Norrland, Stiftelsens skogar avyttrades år 2000. Sedan dess förvaltar stiftelsen det kapital som försäljningen gav.

 

Jan och Astrid Velander

Gården i Brattås