Ansökningar

Stiftelsen mottar normalt forskningsansökningar en gång årligen. Sista dag för
ansökan är 1 oktober. Anslag kan beviljas till projekt med upp till fyra års löptid.

Här hittar du också information om ansökningsförfarandet och blanketter.