Örnkoll – Ny skogsforskning för södra Sverige 4 Oktober

Skoglig planering – Skogsskador – Återväxt – Beståndsskötsel – Biologisk mångfald i södra Sverige

Välkomna på Örnkoll den 4 oktober 2022.
Plats: Ikea salen, Hus N, Linnéuniversitet, Växjö.
Datum och tid: 4 oktober 2022 kl. 9.00-16.00.

För frågor kontakta:

Göran Örlander: goran.orlander@sodra.com
Erik Normark: e.normark58@gmail.com

Anmälan till Linnéuniversitetet från augusti.

Välkomna.