Brattåsstiftelsen delar ut 1,6 miljoner kronor till tre projekt

Vid sitt sista möte för år 2019 anslog stiftelsen medel till tre nya projekt:

Eva Ring, Skogforsk, fick 322 500 kronor för ett tvåårigt projekt med titeln “Nya studier i gamla hjulspår – två fältförsök i Västerbotten”. 

Adam Klingberg, Skogforsk, fick 455 000 kronor för ett fyraårigt projekt med titeln “Snytbaggeskyddets effekter på täckrotsplantor av gran och tall i Norrland”. 

Även det tredje projektet genomförs av en forskare på Skogforsk, Henrik Svennerstam, som fick 850 000 kronor för projektet “Kan skogsskötselåtgärder oavsiktligt vara drivande i utbredningen av törskate?”.