Beviljade forskningsprojekt 2022

Forskningsprojekt för vilka anslag reserverats under 2022:


F22:02 Conservation value of skeleton forests, Prof. Thomas Ranius, SLU, 736 000 kr.

F22:07 Drönarbaserade mätningar av tidiga förändringar i skogens hälsa med en hyperspektral kamera i ett förändrat klimat- ett nytt verktyg för klimatsmart skogsbruk, Prof. Johan Fransson m.fl, Linnéuniversitetet, 1 784 000 kr.