Beviljade forskningsprojekt 2020.

Forskningsprojekt för vilka anslag reserverats under 2020:
F20:02 Bark-beetle outbreak dynamics after different weather triggers. Simon Kärvemo 556 975 kr. SLU.

F20:06 Älgbetets roll i Norrlands multiskadade tallskogar och konsekvenser för framtida värdeutveckling med avseende på skogsproduktion, ekonomi och naturvård i skogsbruket. Märtha Wallgren 377 000 kr, Skogforsk.

F20:08 Skogsbruk med flera mål: effekter av ekologisk restaurering på insektssamhällen och föryngring tallskog. Therese Löfroth 730 700 kr, SLUi

F20:09 Aggregation of spruce bark beetle in mixed and pure stands. Maartje J Klapwijk 541 000 kr, SLU

F20:10 Granens tillväxtresiliens i relation till försvars mekanismer efter svår torka. Petter Öhrn 738 000 kr, Skogforsk.