Forskning för framtidens skogsbruk Välkommen till ett seminarium i professor emeritus P-O Bäckströms anda om det svenska skogsbrukets möjligheter och utmaningar.

Nu är anmälan öppen! Årets mest spännande skogliga seminarium – Forskning för framtidens skogsbruk 

Välkommen till ett seminarium i professor emeritus P-O Bäckströms anda om det svenska skogsbrukets möjligheter och utmaningar.

När: Onsdag den 4 oktober 2023 kl. 09.00 – 16.00. 
Var: Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, P-O Bäckströmsalen.
Bra att veta: Seminariet, som även webbsänds, är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch och fika.

Sista anmälningsdag: 18 september. Anmäl dig här

Här kan du ladda ned hela programmet.

Under seminariedagen kommer ett antal forskare att redovisa aktuell och framåtsyftande skogsforskning på ett populärvetenskapligt och lättillgängligt sätt. Det handlar om skogsskötsel, skogsskador, klimatanpassning och fjärranalys. 

Hur utformas framtidens klimatanpassade fröplantager? Vilka konsekvenser får älgbete i multiskadade tallskogar för skogens framtida utveckling? Hur säker är flerfasinventering med högupplöst laserskanning? Kan man med CT-scanning hitta törskateskador i sågtimmer? 

Vi kommer även att beröra hur forskningen utvecklats genom åren och hur EU påverkar den svenska skogen och vårt skogsbruk. 

Program samt länk till anmälan har även skickats ut via mail. 

Boka in dagen i din kalender och sprid gärna informationen vidare i ditt eget nätverk!

Detta seminarium är ett samarrangemang mellan Norra Skogs forskningsstiftelse, Bo Rydins stiftelse, Brattåsstiftelsen och SLU.

Hälsningar från våra föreläsare
Nedan kan du titta på en hälsning från våra föreläsare.

Mats Berlin
Kari Hyll
Fredrik Johansson